logo SPŠ Trutnov Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 SPŠ Trutnov

Zahájení školního roku 2. až 4. ročníků – 3. 9. 2018 od 8.00 v kmenové učebně.

Zahájení školního roku 1. ročníků – 3. 9. 2018 od 10.00 v kině Vesmír.

Nový informační systém

Od 1. 9. 2018 je ve škole zaveden nový informační systém Bakaláři. Systém SAS byl ukončen.

  • Žáci obdrží přístupové údaje od třídních učitelů v prvním týdnu školy.
  • Rodiče a zákonní zástupci obdrží proti podpisu přístupové údaje od třídních učitelů 6. 9. 2018 od 12.00 do 16.00. Případně po domluvě v jiný termín.

Nově budou zavedeny: elektronická třídní kniha (přesné údaje o absenci, rozvrhu a suplování), plán akcí, komunikační modul KOMENS (omlouvání absence) a další drobnosti, které zlepší předávání informací.